Τεχνική Συνάντηση για τη νεολαία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

                                                                             Γούρνες 05 Νοεμβρίου 2012

                                                                                                                 

Ταχ. Δ/νση                   : Γούρνες

Ταχ. Κώδικας              : 70014                                                       

Πληροφορίες             : Ελένη Μαραγκάκη                                     

Τηλέφωνο                   : 2813 404602                                              

FAX                               : 2813404608

e-mail:                          : e.maragkaki@hersonisos.gr 

Web page                   : www.hersonisos.gr

 

Το Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

του Δήμου Χερσονήσου

ανακοινώνει

 

ότι την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Δ.Ε. Λιμ. Χερσονήσου επί της οδού Ελευθερίας 50, ενημερωτική – τεχνική συνάντηση με σκοπό την κατανόηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».

Η Ενημερωτική – Τεχνική Συνάντηση θα διαρκέσει από τις 09.00 έως τις 15.00 και είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της για όλες τις ώρες προκειμένου να εκπληρωθεί η ενημέρωση των συμμετεχόντων αλλά και για να εκδοθεί η Βεβαίωση Παρακολούθησης.


Οι σκοποί της συνάντησης αναφέρονται στα εξής:

-         να παρουσιάσει στους νέους το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

-         να ανιχνευτεί το ενδιαφέρον των νέων για να υλοποιήσουν σχέδια στα πλαίσια του προγράμματος Νέα Γενιά Σε Δράση

-         να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν ποιοτικά σχέδια στα πλαίσια των δράσεων που τους ενδιαφέρουν όπως: στο πλαίσιο της Δράσης 1-Νεολαία για την Ευρώπη- του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» και συγκεκριμένα στην υπο-Δράση 1.1 Ανταλλαγές Νέων και στην υπο-Δράση 1.2 Πρωτοβουλίες Νέων.  

-         να παρουσιάσει καλές πρακτικές του προγράμματος «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» που

 

Η Ενημερωτική – Τεχνική Συνάντηση απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων ή άτυπων ομάδων νέων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν, να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση τους στο youth@hersonisos.gr ή στο fax 2813404608 έως τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

 

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Χειρακάκης