ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ «ΝΕΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 2»

Στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2010 – Φεβρουαρίου 2012, η System and G έχει πραγματοποιήσει 4 ανταλλαγές νέων, 2 πρωτοβουλίες νέων και έχει φιλοξενήσει 2 προγράμματα Ευρωπαικής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είμαστε εταίροι σε 23 προγράμματα νέων σε 12 διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες.

Το κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού – System and G, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού και δημιουργήθηκε για να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε νέους, δίνοντας προτεραιότητα σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Σκοπός μας αποτελεί η ενημέρωση των νέων, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν νέα διεθνή εμπειρία και να ανακαλύψουν την αξία της πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας στην Ευρώπη. Στόχος της System and G είναι να ενεργοποιήσει τους νέους στους τομείς της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε σχετικές διαδικασίες, καθώς επίσης και να τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες ευκαιρίες για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Για την επίτευξη των στόχων της, η System and G διοργανώνει και συμμετέχει σε ποικίλες εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις - σεμινάρια, κατασκηνώσεις, ανταλλαγές νέων, πρωτοβουλίες νέων και σε όλα τα προγράμματα «Νέα Γενιά σε Δράση», - συμβάλλοντας έτσι στην Ελληνική κινητικότητα των νέων ανθρώπων σε άλλους πολιτισμούς καθώς και στην δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Έννοιες όπως δημιουργικότητα, πολιτισμός, τέχνη, φύση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, διαπολιτισμικός διάλογος, χαρά, ευρωπαϊκή συνείδηση, έρευνα, Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενεργός συμμετοχή, ανεκτικότητα, ένταξη, πληροφόρηση, άτυπη εκπαίδευση και εθελοντισμός – αποτελούν λέξεις κλειδιά σε όλες τις δράσεις μας. Πεποίθηση της System and G είναι ότι η διεθνή εμπειρία, η πολιτιστική αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή εμπειριών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την προσωπική ανάπτυξη, καθώς διευρύνει σημαντικά τους ορίζοντες των νέων και τους ανοίγει νέες οδούς για το μέλλον.

CONTACT INFO:
www.liveyourcity.org
systemandg@gmail.com
0030 6945624110 / 0030 2102476811
Κωνσταντίνου Κεντέρη 11, Ολυμπιακό Χωριό – Αχαρνές Αττικής