Επιχείρηση

Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια του Δήμου μας, οι οποίες μπορούν να αντλήσουν γενικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς ή τις δημοπρασίες που προκηρύσσονται αλλά και για τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διάφορες δράσεις του Δήμου.