Επιχείρηση

Άδειες Καταστημάτων

Επιχείρηση

Άδειες Καταστημάτων

 

Παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είτε ηλεκτρονικώς μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου.