main img main img main img main img main img main img main img main img

Άδειες Καταστημάτων

 

Παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είτε ηλεκτρονικώς μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου