Επιχείρηση

Ανακοινώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας

Επιχείρηση


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

11/12/2023 14:53
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ψηφιακή έκδοση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ψηφιακή έκδοση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

03/04/2020 21:29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

18/02/2020 18:30
Ρύθμιση οφειλών

Ρύθμιση οφειλών

21/05/2019 11:50
Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2019

Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2019

06/03/2019 12:22
Διακοπή εξυπηρέτησης δημοτών από το Γραφείο Δημοτικών Τελών / ΤΑΠ

Διακοπή εξυπηρέτησης δημοτών από το Γραφείο Δημοτικών Τελών / ΤΑΠ

21/02/2019 10:47
Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

17/01/2019 13:41
Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2018

Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2018

08/03/2018 12:39
Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας έτους 2018

Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας έτους 2018

09/01/2018 13:21
Ανακοίνωση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφελών

Ανακοίνωση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφελών

08/08/2017 12:47
Υποβολή αιτήσεων για Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2017

Υποβολή αιτήσεων για Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2017

21/03/2017 11:54
Ανακοίνωση για ρύθμιση

Ανακοίνωση για ρύθμιση

12/04/2017 12:40