Επιχείρηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επιχείρηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 

Στη ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν και που αφορούν το Δήμο Χερσονήσου.  


 


Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2022-24»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2022-24»

26/01/2023 13:52
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

28/12/2022 12:44
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Άρση κινδύνου και αποκατάσταση προσπελασιμότητας σε τμήμα της οδού Φαιστού στον Ανισσαρά λόγω σώρευσης όμβριων υδάτων» (Α.Μ. 34/2022)

πρόσκλησης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Άρση κινδύνου και αποκατάσταση προσπελασιμότητας σε τμήμα της οδού Φαιστού στον Ανισσαρά λόγω σώρευσης όμβριων υδάτων» (Α.Μ. 34/2022)

15/12/2022 12:05
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συγκρότηση του φακέλου διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για τη δράση «Μελέτη Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Μάλια»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συγκρότηση του φακέλου διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για τη δράση «Μελέτη Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Μάλια»

08/12/2022 15:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

07/12/2022 14:15
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 91.524,40 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 91.524,40 ΕΥΡΩ

30/11/2022 15:15
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»»

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»»

30/11/2022 14:04
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος στο κτίριο Δημαρχείου στην ΠΑΒΓ»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος στο κτίριο Δημαρχείου στην ΠΑΒΓ»

30/11/2022 13:52
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

12/10/2022 16:23
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

16/09/2022 14:55
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο Μάιος 2022- Ιούνιος 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο Μάιος 2022- Ιούνιος 2024»

20/05/2022 15:19
Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

02/09/2022 11:24