main img main img main img main img main img main img main img main img

01/10/2008, Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου « κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Ευρώπης Δ. Δ. Χερσονήσου »

 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Ευρώπης Δ. Δ. Χερσονήσου » με προϋπολογισμό 24.568,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 11.479,39 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτά), κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 8.866,15 €.

copyright © Δήμος Χερσονήσου