main img main img main img main img main img main img main img main img

02/10/2006, Διακήρυξη Υπηρεσιών Κατάρτισης

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου
Περίληψη: Υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Π/Υ: 245.700,00 ευρώ
Ημ. Λήξης Υποβολής: 15 Νοεμβρίου 2006 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου