main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εγκρίθηκε η με αριθ. 4197/12-6-2012 ΚΟΧ 17.1301/1/2012 προκήρυξη θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 1 του ν. 4024/2011.

 

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ".

 

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη και χρήσιμα έγγραφα για την υποβολή αιτήσεων.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου