main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία [3] άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χερσονήσου  εδρεύει στις Γούρνες [πρώην Αμερικάνικη Βάση]  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κλάσης MED με τίτλο ΄΄Improvement of Energy Efficiency in the Use of Innovative Storm Water Management in Smart Meditettanean Cities – Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στην Διαχείριση των Ομβρίων Υδάτων σε Εξυπνες Μεσογειακές Πόλεις ΄΄ και ακρωνύμιο E2STORMED  συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

copyright © Δήμος Χερσονήσου