main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (για τα σεμινάρια και τις σχετικές συναντήσεις / εκδηλώσεις) για τις ανάγκες του προγράμματος E2STORMED («Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις»)

copyright © Δήμος Χερσονήσου