main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικoύ εξοπλισμού (hardware) για την προώθηση  των αποτελεσμάτων του προγράμματος E2STORMED μέσω προωθητικών ενεργειών» για τις ανάγκες του προγράμματος E2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις».

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου