main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόφαση ΔΕ 361/2008 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου “αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες”

 

Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου "αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες"

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου