main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόφαση ΔΕ 363/2008 Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου “κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ευρώπης Δ. Δ. Χερσονήσου”

Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου "κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ευρώπης Δ. Δ. Χερσονήσου" 

copyright © Δήμος Χερσονήσου