main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2016

 

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπι- στημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού είκοσι εννέα (29) θέσεις και

Κλάδος ΠΕ Χημικών είκοσι τρεις (23) θέσεις

 

Η προκήρυξη ΕΔΩ

 

 

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου