main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προμήθεια ασφαλτομίγματος για το έτος 2015

 

Ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ασφαλτομίγματος για το έτος 2015, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 1 / 2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την 96/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου