main img main img main img main img main img main img main img main img

Β΄ επαναληπτική δημοπρασία παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016.

copyright © Δήμος Χερσονήσου