main img main img main img main img main img main img main img main img

Σύμβαση για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου

Υπογράφηκε σήμερα 24/3/2016 στις Γούρνες , στο Δημαρχιακό Κατάστημα,  η σύμβαση για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τη  Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου