main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ - Ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις, επισκευές και μικροεπεμβάσεις των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το έτος 2016

copyright © Δήμος Χερσονήσου