main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 16 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.

Σας ανακοινώνουμε την απόφαση προέδρου της με ημερομηνία 09-07-2012 ανακοίνωσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών (ΘΕΣΗ 100) Υδρονομείς άρδευσης 14 άτομα, (ΘΕΣΗ 101) Χειριστές Μηχανημάτων έργου 1 άτομο, (ΘΕΣΗ 102) Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες 1 άτομο.

copyright © Δήμος Χερσονήσου