main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών, για την κάλυψη των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις επισκευές και μικροεπεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το έτος 2014.

copyright © Δήμος Χερσονήσου