main img main img main img main img main img main img main img main img

Διακήρυξη (περιληπτική και αναλυτική) δημοπρασίας και καθορισμός κατώτατου ορίου του μισθώματος για την εκμίσθωση δύο τμημάτων δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στο χώρο της Ιεράς Μονής “Παναγία η Γκουβερνιώτισσα” της Τ.Κ. Ποταμιών , της Δ.Ε. Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου».

copyright © Δήμος Χερσονήσου