main img main img main img main img main img main img main img main img

Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κοινότητα Αβδού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 52/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας, πλειοδοτικής φανερής και προφορικής, για την εκμίσθωση δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κ. Αβδού του Δήμου Χερσονήσου.

Καθώς η δημοπρασία της 23-03-2020 απέβη άγονη, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στις 30-03-2020 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για την μίσθωση.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων &

Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας

Εμμανουήλ Ανυφαντάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου