main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιμένας Χερσονήσου

Αν έχετε πρόβλημα να ανοίξετε κάποια από τα συνημμένα pdf αρχεία παρακαλούμε κάντε εγκατάσταση την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader της Adobe από https://get.adobe.com/reader/ 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

 

«Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιμένας Χερσονήσου» του Δήμου Χερσονήσου

 

Σε συνέχεια της από 14/02/2017 διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου την Tρίτη 7 Μαρτίου  2017 και ώρα 10:00 π.μ.,  στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου (Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών), στην πρώην Αμερικάνικη Βάση.

copyright © Δήμος Χερσονήσου