main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Δράσεις προβολής (dissemination) του προγράμματος E2STORMED Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1, 2, 3, 4) και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου ».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

  Γούρνες  22/04/2015

Αριθμ. Πρωτ.:  7249 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Δράσεις προβολής (dissemination)  του προγράμματος E2STORMED Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1, 2, 3, 4) και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου ».

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις  «Δράσεις προβολής (dissemination)  του προγράμματος E2STORMED Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1, 2, 3, 4) και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου», προϋπολογισμού 15.300,00 € συμπερ. ΦΠΑ,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτώς σφραγισμένες προσφορές.

 

Οι Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αναλυτικά παρατίθενται στην παρακάτω Τεχνική Έκθεση:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

E2STORMED –«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω της χρήσης καινοτόμων πρακτικών στην διαχείριση όμβριων υδάτων σε ‘έξυπνες’ μεσογειακές πόλεις»

 

 

Υπηρεσίες «Δράσεις προβολής (dissemination)  του έργου E2STORMED και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου»

Πακέτου Εργασίας 1.Administrative and financial management of the project /

                                      coordination of the partnership

         2.  Information, awareness raising and capitalization

           3. Adaptation of existing tools and methods for innovative energy efficiency in

             storm water management . Exchange of practices and experiences

                       και  4.Pilot Actions 

 

Σκοπιμότητα:

Το πρόγραμμα E2STORMED, το οποίο μελετά την εξοικονόμηση ενέργειας στον κύκλο του νερού μέσω χρήσης πρότυπων συστημάτων διαχείρισης όμβριων υδάτων (Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων – SUDS), ακολουθεί συμμετοχικές διαδικασίες και προτείνει δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βέλτιστης διαχείρισης των υδατικών πόρων.  Στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου για την ορθή υλοποίηση και περαίωση του έργου προτείνετε, στο τελικό στάδιο εφαρμογής του προγράμματος, να υλοποιηθούν μία σειρά από διαδικασίες προώθησης προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς και να διαμορφωθούν προτάσεις για την εφαρμογή των Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων στο Δήμο Χερσονήσου.

Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την συνολική προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό καθώς και σε εθνικούς και διεθνής φορείς. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνει τη  διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/ημερίδων που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε νέους, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Επιπροσθέτως ο Εξωτερικός Συνεργάτης/Σύμβουλος αναλαμβάνει να διαμορφώσει προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή των Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων στο Δήμο Χερσονήσου.

Αναλυτικότερα, ο Εξωτερικός Συνεργάτης/Σύμβουλος θα αναλάβει:

 

Α. Υπηρεσίες διοργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης των προωθητικών δράσεων του έργου E2STORMEDστο Δήμο Χερσονήσου:

 • Διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικής εκδήλωσης για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και προώθησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε σχολεία και νέους– Επιστημονική επιμέλεια και  Διαμόρφωση προγράμματος.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ομιλιών και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία σε ελληνικά και αγγλικά.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προωθητικού υλικού για τα σχολεία σε ελληνικά και αγγλικά.
  • Διαμόρφωση πρότασης για ομιλητές και πρόσκληση ομιλητών στις εκδηλώσεις.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής εκδήλωσης με ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.
 • Διοργάνωση και υλοποίηση εκδήλωσης ενημέρωσης και κατάρτισης για ενδιαφερόμενα μέρη στο Δήμο Χερσονήσου, κυρίως σε κοινωνικούς φορείς και επαγγελματικούς συλλόγους που ασχολούνται με τον τουρισμό (ένωση ξενοδόχων/ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων) – Επιστημονική επιμέλεια και  Διαμόρφωση προγράμματος.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ομιλιών και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού για τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ελληνικά και αγγλικά.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προωθητικού υλικού για τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ελληνικά και αγγλικά.
  • Διαμόρφωση πρότασης για ομιλητές και πρόσκληση ομιλητών στις εκδηλώσεις.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής εκδήλωσης με ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.
 • Προώθηση των εκδηλώσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης στον τοπικό Τύπο.
 • Αξιολόγηση των διαδικασιών προβολής (dissemination) των αποτελεσμάτων του E2STORMED για το Δήμο Χερσονήσου, με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης.

 

Β. Υπηρεσίες διαμόρφωσης προτάσεων για την εφαρμογή Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων στο Δήμο Χερσονήσου και στην ευρύτερη περιοχή:

 • Διαμόρφωση προτάσεων εφαρμογής Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων, οι οποίες θα βασίζονται στα αποτελέσματα του E2STORMED και θα είναι σε συμφωνία με την επιστημονική ομάδα του έργου. 

Γ. Λοιπές υπηρεσίες

 • Παρουσίαση και προώθηση του προγράμματος E2STORMED, των εφαρμογών και των αποτελεσμάτων του για το Δήμο Χερσονήσου, σε διεθνής συνέδρια και εκδηλώσεις.
  • Παρουσίαση και προώθηση του προγράμματος E2STORMED, των εφαρμογών και των αποτελεσμάτων του για το Δήμο Χερσονήσου, σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, ως παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής.
  • Παρουσίαση επιστημονικού άρθρου στο IWRA World Water Congress, 25-29 Μαΐου 2015, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, με θέμα τη συγκριτική παρουσίαση της διαδικασίας μετάβασης στους Δήμους Χερσονήσου και Zagreb, Κροατία. Website: http://worldwatercongress.com/
 • Μετάφραση και προσαρμογή τεχνικής ορολογίας δεδομένων του Decision Support Tool καθώς και του οδηγού (guidelines) στα ελληνικά .

Δ. Παραδοτέα Εξωτερικού Συνεργάτη / Συμβούλου

 • Π.1. Εκτύπωση φυλλαδίων του έργου και banner (σύμφωνα με διαθέσιμες μακέτες (σε τουλάχιστον 2000 τεμ έκαστο ).
 • Π.2. Σχεδιασμός και εκτύπωση προωθητικού έντυπου υλικού για σχολεία και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε ελληνικά και αγγλικά (σε τουλάχιστον 2000 τεμ έκαστο ).
 • Π.3. Παραγωγή προωθητικού υλικού (όπως στυλό, μπλοκ, usb κτλ τουλάχιστον 1000 τεμ).
 • Π.4.Δελτία Τύπου για όλες τις πραγματοποιηθείσες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου εξαμήνου του έργου, σε ελληνικά και αγγλικά εντός πανθημέρου από την ημερομηνία διεξαγωγής της δράσης.
 • Π.5.Μεταφράσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  και προσαρμογή τεχνικής ορολογίας δεδομένων του Decision Support Tool καθώς και του οδηγού (guidelines) στα ελληνικά και εκτύπωση τουλάχιστον 1000 τεμ του έντυπου υλικού.
 • Π.6.Επιστημονικό άρθρο για παρουσίαση στο IWRA World Water Congress, Εδιμβούργο – Ηνωμένο Βασίλειο, 25-29 Μαΐου 2015 και βεβαιώσεις πραγματοποίησής του .
 • Π.7. Έκθεση αναφοράς σχετικά με προτάσεις εφαρμογής Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων στο Δήμο Χερσονήσου και στην ευρύτερη περιοχή. Η Έκθεση θα παρουσιάζει τεχνικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες εφαρμογής των Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων καθώς και πρότυπες εφαρμογές αυτών, ενώ θα περιλαμβάνει 10 τουλάχιστον προτάσεις για πιθανή εφαρμογή τους στο Δήμο Χερσονήσου.
 • Π.8. Απολογιστική έκθεση αξιολόγησης των διαδικασιών προβολής (dissemination) των αποτελεσμάτων του E2STORMED για το Δήμο Χερσονήσου. Η ‘Έκθεση θα περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση των δράσεων καθώς και αξιολόγηση τους, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη διαδικασία Μετάβασης και κοινωνικής συμμετοχής που ακολουθείται στο πρόγραμμα E2STORMED. Η Έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για συνέχιση και ενίσχυση του διαλόγου και των εκπαιδευτικών δράσεων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος E2STORMED στο Δήμο Χερσονήσου. 

Ε. Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 15.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

 

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα:

Ο χρόνος υλοποίησης της παρούσας υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (02) μήνες και όχι πέραν του χρόνου λήξεως του προγράμματος E2stormed, ήτοι 30/6/2015.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 08/05/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες.

 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά, 2813 404 635 9 (κος Καλαθάκης Κων/νος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1. Η οικονομική προσφορά .

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και  το επάγγελμά τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης

4. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα .

5. Εμπειρία ή/και γνώση σε Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων (SuDS).

 

 

                                                                    Γούρνες  22/04/2015

    Ο Αντιδήμαρχος

        Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

 

 

 

         Πλευράκης Εμμανουήλ

 

 

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου