main img main img main img main img main img main img main img main img

Σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2017, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού 2017 - 2018

copyright © Δήμος Χερσονήσου