main img main img main img main img main img main img main img main img

Φο.Δ.Σ.Α. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ εντός των εγκαταστάσεών στον ΧΥΤΑ Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου