main img main img main img main img main img main img main img main img

ΦοΔΣΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας

Στον ιστότοπο του ΦοΔΣΑ έχει αναρτηθεί το υλικό που αφορά την σχετική παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

copyright © Δήμος Χερσονήσου