main img main img main img main img main img main img main img main img

«100 καλλιτεχνικά έργα για την Ισότητα των Φύλων»

image

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) η οποία
προκήρυξε Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παραγωγή 100
καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων (νέο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ) αναγνωρίζοντας ότι η πολιτιστική δημιουργία έχει τη δύναμη να
αμβλύνει τα στερεότυπα φύλου και να περιορίσει τις κοινωνικές
αντιλήψεις οι οποίες αναπαράγουν τις ανισότητες μεταξύ των γυναικών
και των ανδρών.

copyright © Δήμος Χερσονήσου