main img main img main img main img main img main img main img main img

Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Μαλίων και αντικατάσταση φωτιστικών ιστών στη ΔΕ Μαλίων

29/12/2016 αναρτήθηκε η διακύρηξη

04/01/2017 αναρτήθηκαν τα τεχνικά συνοδευτικά έγγραφα

 

Αν έχετε πρόβλημα να ανοίξετε κάποια από τα συνημμένα pdf αρχεία παρακαλούμε κάντε εγκατάσταση την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader της Adobe από https://get.adobe.com/reader/ 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής οδού Μαλίων και αντικατάσταση φωτιστικών ιστών στη ΔΕ Μαλίων»
Σε συνέχεια της από 7/2/2017 διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου (Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών), στην πρώην Αμερικάνικη Βάση.

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου