main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.» σύμφωνα με τα κατωτέρω συνημμένα αρχεία :

copyright © Δήμος Χερσονήσου