main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ,ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                           

                     

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.643/03.09.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ,ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Παρατείνεται η ημερομηνία  της υπ.αριθμ.643/03.09.2020 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών Μαέστρου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τις ανάγκες της λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων/Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου» έως την Τέταρτη 30/09/2020 σύμφωνα με τα κατωτέρω συνημμένα αρχεία :                            

copyright © Δήμος Χερσονήσου