main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατασκευή τοιχείων & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ Κεράς

 

05/02/2018 - προστέθηκε ο κατάλογος συμμετεχόντων

 

07/02/2018  - προστέθηκε ο κατάλογος ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

27/04/2018 - προστέθηκε η 164/2018 απόφαση της ΟΕ "Έγκριση ή μη του 1ου  2ου πρακτικού για κατασκευή τοιχείων στην Κερά"

 

 

-

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου