main img main img main img main img main img main img main img main img

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ»

Η περίληψη   http://www.anher.gr/documents/perilipsi%203hs%20prokiriksis.pdf ,

η αναλυτική  προκήρυξη  http://www.anher.gr/documents/3h%20prokiriksi%20anh.pdf

και τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την πρόσκληση

http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=264


copyright © Δήμος Χερσονήσου