main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών Θαλάσσιων διαδρόμων

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου προκηρύσσει

 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Επιλογής Αναδόχου  για την

«Προμήθεια - εγκατάσταση - λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού του Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών Θαλάσσιων διαδρομών» που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου Mediterranean Electronic Marine Highways Observatory – (MEMO).

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου