main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια μηνιαία αντιμισθία)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28.04.2017 έως και 31.05.2017

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (08:00-15:00) από το Τμήμα Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. Αρμόδιες υπάλληλοι: κα Τασιούδη Καλλιρόη και κα Σαρρή Ειρήνη, Τηλέφωνα 2813404614 και 2813404628, αντίστοιχα.

copyright © Δήμος Χερσονήσου