main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

« Διευκρινιστική Ανακοίνωση»

 Όσον αφορά την ώρα και την ημερομηνία διεξαγωγής του Πρόχειρου Διαγωνισμού της Διακήρυξης περί « Προμήθειας μεταφορικού μέσου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου»  ισχύει η ώρα και η ημερομηνία που αναφέρονται στην Περιληπτική Διακήρυξη της Δημοπρασίας.

Εκ παραδρομής στην αναλυτική διακήρυξη στο άρθρο 1 αναφέρεται άλλη ημερομηνία. 

 

 

 

                                                  Ο Πρόεδρος

                                                  Βασιλάκης Μιχάλης

copyright © Δήμος Χερσονήσου