main img main img main img main img main img main img main img main img

ΝΠΔΔ - ΚΠΑ : ΣΟΧ2/2017 Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

 

Ανακοίνωση Πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ , διάρκειας 8 μηνών, για τη στελέχωση του Φυσιοθεραπευτηρίου του ΚΑΠΗ και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

copyright © Δήμος Χερσονήσου