main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ΥΕ Γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου