main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση 03/2016 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για την πρόσληψη 1 (ενός) ατόμoυ για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

copyright © Δήμος Χερσονήσου