main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για την πρόσληψη 4 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

copyright © Δήμος Χερσονήσου