main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή

παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, που

εδρεύει στο Λ. Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.

παρακαλώ δείτε τα συνιμμένα:

copyright © Δήμος Χερσονήσου