main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών ελαιοχρωματισμών, επισκευές επιχρισμάτων και επισκευές όψεων με χρήση ικριωμάτων του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Λ. Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου