main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2015 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

  • Η Οικονομική Επιτροπή με την 155/2015 Απόφασή της, αποφάσισε την ματαίωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο ΄΄προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2015΄΄, αφού εξέτασε όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, δεχόμενη όλους τους λόγους των ενστάσεων.

 

  • Η Υπηρεσία θα διεξάγει νέο πρόχειρο διαγωνισμό σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση 11389/93).

 

 

Γούρνες 14/4/2015

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

           Υπηρεσιών

 

 

    Μανώλης Πλευράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου