main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις»

copyright © Δήμος Χερσονήσου