main img main img main img main img main img main img main img main img

Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού


Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για το οικ.έτος 2011 για το Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου