main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χερσονήσου 

copyright © Δήμος Χερσονήσου