main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου μετά την υπ’ αριθ. 301/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου {μέχρι δύο (2) μήνες}, συνολικού αριθμού σαράντα εφτά ατόμων (47) για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για τις ειδικότητες και αριθμό θέσεων που περιγράφονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου