main img main img main img main img main img main img main img main img

Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ2/2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πίνακες Συμμετεχόντων-Απορριπτέων-Κατάταξης-Διοριστέων (ΑΔΑ: ΩΠ1ΡΟΛΝΞ-ΕΜΧ) που αφορούν την Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016 της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου για την  πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με 8μηνη απασχόληση (9 θέσεις).

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ 28970-32407 (πληροφ. κος Φουκαράκης) 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου