main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 πρόσληψης προσωπικού

ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 16.06.2017 (ημέρα Παρασκευή) και λήγει στις 26.06.2017 ημέρα (Δευτέρα)

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου